شاید فکر کنید که برای داشتن درآمد بالا به عنوان یک مهندس عمران، حتما باید در بخش اجرایی یک پروژه مشغول به کار شد. در پاسخ باید به شما بگوییم که این طور نیست!اگر به عنوان یک مهندس دفتر فنی اصول متره کردن و تهیه و تنظیم یک صورت وضعیت را بدانید، نه تنها در شرایط محیطی بهتر و راحت*تری به درآمد بالا می*رسید، بلکه حتی در شرایط بد اقتصادی هم هیچ وقت شغل خود را از دست نمی*دهید، چرا که هر شرکتی به شما برای گرفتن پروژه های جدید و طلب هزینه های پروژه های پیشین از کارفرماها نیاز خواهد داشت.ما در سایت آکادمی عمرانجامع ترین آموزش متره و برآورد و صورت وضعیت را به شما ارائه می دهیم. این آموزش شامل چندین مزایا و هدیه است که شامل موارد زیر می شود:
  • آموزش جامع محاسبه تعدیل
  • آموزش حرفه*ای اتوکد ویژه مهندسین عمران و معماری
  • آموزش حرفه*ای 30 فن اصول مذاکره ویژه مهندسین عمران و معماری
  • آموزش تدکار
  • آموزش تکسا

در این آموزش، تمام اصطلاحات و تعاریف، انواع قراردادها، فهرست بها، انواع قیمت ها، بخش های تشکیل دهنده صورت وضعیت نویسی، انواع ضریب مورد استفاده و نحوه اعمال آن ها، و تجمعی بودن این صورت وضعیت ها به شما آموزش داده خواهد شد. پس از پایان این آموزش جامع، می توانید به عنوان یک مهندس دفتر فنی شروع به فعالیت کرده و یک شغل امن را برای خود به دست آورید!