تصور کنید که قرار است ساختمانی را بسازید؛ آیا همه مراحل ساخت آن را می دانید؟ آیا می دانید که برای ساختساختمان مورد نظر خود از همان مرحله اول چه باید بکنید و چه کارهایی را نباید انجام دهید؟ در این مقاله از آکادمی عمران قصد داریم به بررسی همه مراحلی بپردازیم که برای ساختن ساختمان اهمیت زیادی دارند.
دانستن چک لیست مراحل ساخت ساختمان و مراحل ساخت خانه برای افرادی که به دنبال ساخت خانه قدیمی خود به شکل مشارکت در ساخت هستند و یا برای اشخاصی که قصد ورود به بازار مسکن و ساخت و ساز را دارند امری ضروری به حساب می*آید. از آنجایی که برای ساخت ساختمان آگاهی از مراحل ساخت، موجب عملکرد و نظارت بهتر بر کار پیمانکاران می*شود ، در ادامه به معرفی چارت مراحل ساخت ساختمان از ابتدا یعنی پیش از مرحله خرید زمین یا خانه کلنگی پرداخته شده است.
درک کامل اصول ساخت ساختمان و آگاهی از صفر تا صد مراحل ساختمان سازی، اولین قدم برای یک پروژه ساخت و ساز موفق است. ساختمان سازی بر اساس محاسبات دقیق و برنامه از پیش تعیین شده و در واقع مشخص کردن چارت مراحل ساخت ساختمان، مجری پروژه را در اجرای اصولی آن یاری خواهد کرد.
تهیه جدول زمانبندی مراحل ساخت ساختمان به گونه*ای که از ابتدا همه چیز مشخص باشد، ضمن صرفه*جویی در زمان و جلوگیری از افزایش هزینه*ها، به رعایت استانداردهای کیفی پروژه کمک می*کند. همچنین لازم است مجری پروژه یک برآورد کلی از هزینه ساخت ساختمان داشته باشد تا در حین انجام کار به لحاظ مالی دچار مشکل نشود.