به گزارش دیلی تک، میانگین درآمد از اسپاتیفای $0.008 در هر پخش است. مقدار کل کمیسیون هنرمند وابسته به درآمد ماهیانه اسپاتیفای، محبوبیت هنرمند و درصدی است که توسط شرکت موسیقی اخذ می*شود. این توضیح کوتاه است، اما در واقعیت پاسخ کمی پیچیده*تر است. با اسپاتیفای به یکی از محبوب*ترین پلتفرم*ها برای دسترسی به موسیقی تبدیل شده است و نه تنها در ماموریت ارائه موسیقی به جمعیت بلکه در تلاش برای مهار کاهش درآمد هنرمندان است. با تولید کپی*های فیزیکی که در دهه 90 تقریباً 30 میلیارد دلار درآمد سالیانه برای صنعت موسیقی ایجاد می*کردند، این عدد در طی سال*ها به طور چشمگیری کاهش یافت و تا سال 2011 به حدود 10 میلیارد دلار رسید.
تقریبا 70 درصد از درآمد حاصل از Spotify به صاحبان موسیقی باز می*گردد. صاحب موسیقی، اغلب شرکت ضبط، سپس درآمد را بین افرادی که در تولید موسیقی شرکت داشته*اند تقسیم می*کند. اگرچه هر بار که یک آهنگ پخش می*شود، پرداختی ایجاد می*کند، اما این به معنای آن نیست که کمیسیون*های اسپاتیفای بر اساس ‘در هر پخش’ کار می*کند. واقعیت افزایش درآمد از مقدار کاربران جدیدی است که به خدمات اسپاتیفای ملحق می*شوند و سال به سال ادامه پیدا می*کند.
منبع: اینجا