آنالیزبها به تعیین قیمت هر جنس یا هر فعالیتی که انجام می شود، اطلاق می گردد، به طوری که تمام هزینه های انجام شده منظور گردد. برای تهیه آنالیز هر فعالیتی ابتدا باید آن فعالیت را کاملا شناسایی کرده و هزینه های مورد نیاز آن را تعیین نمود. به طور کلی آنالیز بها و پیشنهاد قیمت از مهم ترین مهارت های یک مهندس اجرایی و پیمانکار است.
برآورد هزینه اجرا و مدت زمان لازم برای اجرای یک پروژه بدون استفاده از تجزیه بها امکان پذیر نیست و هر چه تجزیه بها مورد استفاده از نظر مصالح و نیروی انسانی و ماشین آلات به واقعیت نزدیکتر باشد به همان میزان برآورد اولیه به هزینه ی اجرایی پروژه نزدیک تر خواهد بود. بی شک پیمانکاران حرفه ای را نمی توانید بیابید که به آنالیز بها و پیشنهاد قیمت مسلط نباشند. البته هستند افرادی که این مهارت را دست و پا شکسته بلد هستند، اما بحث برآورد قیمت پروژه و پیشنهاد قیمت، مسئله ای نیست که بتوان ساده از ان گذر کرد. قطعا برای برنده شدن در مناقصه، گرفتن یک پروژه به قول معروف، توپ، به موفقیت رساندن مراحل پروژه، جلوگیری از خسارت و… نیاز به آنالیز بها است.
برای کسب اطلاعات بیشتر به وبسایت آکادمی عمران مراجعه نمایید.