باسلام و احترام
برای تغییر فاویکن قالب کلاکت مسیر زیر را از طریق کنترل پنل هاست خود دنبال نمایید :
لطفا دقت داشته باشید برای جایگزین کردن فایل نام و پسوند فایل شما مانند فایل پیش فرض باشد .