باسلام و احترام
برای اعمال تغییرات در تنظیمات اسلاید شو قالب کلاکت( از جمله تغییر مجموعه ی نمایش داده شده ) مسیر زیر را از طریق مدیریت جوملای خود دنبال نمایید :
برای ویرایش مطلب و تصاویر اسلاید شو قالب کلاکت مسیر زیر را از طریق مدیریت جوملای خود دنبال نمایید :
موفق و پیروز باشید .