باسلام و احترام
برای ویرایش مجموعه نمایشی در زبانه ها و تیتر زبانه مسیر زیر را زا طریق مدیریت جوملای خود دنبال نمایید :

موفق و پیروز باشید .