با سلام
برای این کاز به بخش مدیریت فایل ها (درون هاست )مراجعه کنید و به مسیر زیر بروید.
لوگوی مورد نظر را با همین نام جایگزین کنید.