با سلام
از بخش مدیریت فایل ها به مسیر زیر بروید.
لوگوی این قالب بصورت تصویر است که با نام logo.png در ان مسیر قرار گرفته است.لوگوی مورد نظر خود را بعد از طراحی با همین نام و در این مسیر جایگزین نمایید.