باسلام و احترام
برای ویرایش نام قالب در بالای مرور گر خود مسیر زیر را از طریق کنترل پنل جوملای خود دنبال نمایید :
موفق و پیروز باشید .