باسلام واحترام
برای تغییر حالت های رنگی قالب گیسو مسیر زیر را از طریق کنترل پنل مدیریت خود دنبال نمایید :
موفق و پیروز باشید .