بالسام و احترام
برای ویرایش عنوان قالب از سربرگ مرورگر در قالب استارت آپ مسیر زیر را از طریق کنترل پنل جوملای خود دنبال بفرمایید :
موفق و پیروز باشید .