باسلام و احترام
برای ویرایش یا حذف فاویکن قالب استارت آپ مسیر زیر را از طریق کنترل پنل هاست خود دنبال نمایید :
موفق و پیروز باشید .