باسلام و احترام
برای ویرایش لوگوی قالب پرستو مسیر زیر را از طریق کنترل پنل هاست خود دنبال نمایید :
موفق و پیروز باشید .