با سلام
برای تغییر برچسب های «مدیت قالب» و «پیشنهادات ویژه» و «حامیان مالی» که در صفحه اصلی وجود دارند .
از بخش مدیریت فایل ها (درون هاست ) به مسیر زیر بروید .

مدیت قالب : لاین 1681
پیشنهادات ویژه : لاین 1718
حامیان مالی : لاین 1827