سلام دوستان . من به علتی نمی تونم موقعیت ماژوهای قالب بامداد سایتم رابازیابی کنم[چون اطلاعات سایتم زیاده ومن اومدم خیلی ازماژول ها را حذف کردم، برای بازنشانی مجدد قالب بامداد ، اطلاعات قبلی سایت ازبین می ره وبنابراین نمی تونم قالب بامداد رومجددنصب کنم ].بنابراین دوستانی که این قالب راروی سایت خودشون دارندودرموقعیت ماژول هادستکاری نکردند. اگه می شه لطفا یک اسکرین شات ازموقعیت ماژول های قالب بامداد راازروی سایت خودشون واسم ارسال کنند.تااینطوری بتونم مجدد ماژول های سایتم رابازنشانی کنم. متشکرم