باسلام و احترام
برای ویرایش بخش نمودار آمار سایت در قالب ماران مسیر زیر را از طریق کنترل پنل جوملای خود دنبال نمایید :
موفق و پیروز باشید .