با سلام
برای فعال یا غیر فعال کردن فیلدها در مراحل خرید به مسیر زیر بروید .