با سلام

در مراحل خرید برای تغییر متن «کشور » به «ادامه » می توانید از بخش مدیریت فایل ها (*درون هاست ) به مسیر زیر بروید .

وارد فایل fa-IR.com_k2store.ini شوید و در لاین 338 متن مورد نظر را جایگزین و ذخیره کنید.