با سلام
این ماژول آخرین مطالب منتشر شده در سایت را نمایش می دهد و از سه بخش «عنوان» «تنظیمات ماژول» و «تغییرات در مطالب» تشکیل شده است.
به پنل مدیریت سایت بروید.
برای تغییر عنوان و زیر عنوان به مسیر زیر بروید.
برای تغییر تنظیمات ماژول:
در این ماژول شما می توانید مجموعه و تعداد مورد نظر خود را تغییر و سایر تنظیمات را انجام دهید.
و اما تغییرات تصاویر و مطالب :