این بخش از دو قسمت عنوان و محتوا تشکیل شده است.
از پنل مدیریت سایت به مسیر زیر بروید.
برای تغییر عنوان به مسیر زیر بروید.
برای تغییر محتوا :
این ماژول از نوع سفارشی است ابتدا ویرایشگر را بر روی حالت کدنویسی قرار دهید و سپس تغییرات را وارد نمایید.