با سلام
برای تغییر «عنوان»بخش «خدمات آنیل» از پنل مدیریت جوملا به مسیر زیر بروید.
برای تغییر هر مطلب که در بخش «خدمات آنیل » قرار دارند از پنل مدیریت جوملا به مسیر زیر بروید.