با سلام
از بخش مدیریت فایل ها درون هاست به مسیر زیر بروید.
تصویر مورد نظر خود را با همین نام جایگزین نمایید.