با سلام

قالب نوین چند حالت رنگی دارد و برای هر حالت رنگی یک لوگو در نظر گرفته شده است که همه تصاویر لوگو ها در بخش مدیریت فایل ها (درون هاست ) در مسیر زیر قرار دارند .
تصویر 0logo.png لوگوی پیش فرض است .شما هم تصویر خود را با همین نام جایگزین کنید.