با سلام
لوگوی قالب بلوط از دو بخش آیکن و متن تشکیل شده است .
برای تغییر متن «قالب بلوط » از پنل مدیریت جوملا به مسیر زیر بروید.
برای تغییر آیکن کناری از بخش مدیریت فایل ها (درون هاست ) به مسیر زیر بروید.