سلام
در هنگام پرداخت در بعضی موارد ممکن است شما این خطا را دریافت نمایید:

در انجام این عملیات خطایی رخ داده است. خطای دریافتی : لطفا موبایل معتبری را وارد نمایید. وارد کردن موبایل برای انجام تراکنش الزامی می باشد.

فیلد شماره موبایل صفحه صورت حساب به کاربر نمایش داده می شود و وقتی شما تنظیم می کنید پس از زدن دکمه پرداخت به انتخاب درگاه یا مستقیم به درگاه وصل بشه کاربر صفحه صورت حساب رو نمی بینه و نمی تونه شماره موبایل وارد کنه.
در این شرایط شما دو راه دارید :

۱- در جومبانک تنظیمات مربوطه تنظیم کنید که کاربر پس از ثبت درخواست پرداخت ابتدا به صفحه صورت حساب برود تا بتواند شماره موبایل وارد کند سپس به به بقیه مراحل برود.

۲- می توانید وارد نمودن شماره موبایل را از حالت اجباری به حالت دلخواه تغییر دهید. روش انجام این کار:
پیروز و سربلند باشید