باسلام
برای دریافت شماره موبایل توسط جومبانک شما باید یک فیلد با نام address_telephone در فیلدهای مربوط به آدرس ایجاد کنید.
توجه داشته باشید که نام این فیلد دقیقا باشد address_telephone مقداردهی شود.
پیروز باشید