با سلام
با سلام
برای تغییر لوگوی قالب پردیس وارد هاستتان شوید و به محل نصب قالب و مسیر زیر بروید .
فایل مورد نظر را با همین نام و ابعاد 115px × 35px جایگزین نمایید.