سلام
در برخی مواقع هنگام اتصال به درگاه پرداخت خطای زیر دریافت می شود:
Call to undefined function mcrypt_get_block_size()

امکان وقوع این خطا در نسخه قبل از 1.0.4 درگاه سداد (ملی) وجود دارد. درگاه پرداخت سداد را به نسخه 1.0.4 به بالا بروزرسانی نمایید مشکل برطرف می شود

۱۱ آذر ۹۷

پیروز باشید