سلام در قسمت گالری در صفحه اصلی بر روی مطالب که کلیک میکنیم وارد صفحه مطلب که میشیم در سمت راست دکمه ای هست با متن مشاهده که به سایت جومی لینک شده، از کدوم قسمت ادیت میشه
حذف.png