با سلام من فرمی ایجاد کرده ان که داخل ان تقویم جهت رزرو قرار داده ام چگونه میتوان تنطیم کرد که ساعت و تاریخی پر شده و پیام داده شود