با سلام

ممکن است در صفحات کامپوننت quix قصد داشته باشید مسیر تصویر مورد نظر را تغییر دهید

ولی بجای نمایش بخش مدیریت تصاویر با یک کادر سیاه رنگ مواجه شوید

برای رفع این مشکل