سلام
در حال تغییر نام منوها بودم یهو این خطا در صفحه ظاهر شدچه کارکنم؟0 The file Cache Storage is not supported on this platform.