باسلام و احترام
برای ویرایش لوگوی قالب قاصدک مسیر زیر را از طریق کنترل پنل هاست خود دنبال بفرمایید :
مسیر:
images/logo.png
موفق و پیروز باشید .