باسلام و احترام
برای تغییر فاویکن قالب قاصدک مسیر زیر را از طریق کنترل پنل هاست خود دنبال بفرمایید :
موفق و پیروز باشید .