با سلام
آیا میشه سایز تصاویر این قسمت رو تغییر داد؟