با سلام
بنده در لیست مجموعه ها وقتی روی برند می زنم می بایست تمامی محصولات اون برند را نشان دهد
ولی روی یکسری برند این موضوع اجرا می شود و روی یکسری دیگر چیزی نشان داده نمی شود
چکار باید کرد این...