با سلام

بنده میخوام ماژول پیشنهاد چگفت انگیز را خاموش کنم تا در صفحه اصلی سایت فعلا نمایش نده چیکار باید بکنم!؟