با سلام
در این قالب قسمتی به عنوان انتخاب قیمت می باشد
که محدوده آن از 100000 ریال تا 1000000 ریال می باشد
چگونه می توانیم این محدوده را تغییر دهیم که تمامی محصولات نشان داده شود
ممنون میشم...